LEGEMIDLER TIL HUND OG KATT
LEGEMIDLER TIL HUND
LÆGEMIDLER TIL KATT

Galliprant

Grapiprant
Til behandling av smerte knyttet til mild til moderat osteoartritt hos hund.

Ytterligere produktinformasjon

Galliprant tablett