LEGEMIDLER TIL HUND OG KATT
LEGEMIDLER TIL HUND
LÆGEMIDLER TIL KATT

Fortekor vet.

Benazeprilhydroklorid
Hund: Behandling av kongestiv hjertesvikt.
Katt: Reduksjon av proteinuri ved kronisk nyresvikt.

Ytterligere produktinformasjon

Fortekor vet tablett