Produkter og tjenester

Flere tiår med kontinuerlige bidrag til dyrehelse og -produktivitet og matvaresikkerhet

Kjæledyr

Kjæledyr

I Elanco er vi dedikert til å støtte veterinærer i deres arbeid med å ta omsorg for kjæledyr. Vi forstår det unike båndet mellom kjæledyr og eier, og ønsker derfor å bidra til at dyrene får et lengre og friskere liv. Vår visjon er å kunne levere produkter som kan forebygge og behandle sykdommer, samt forbedre livskvaliteten og de behandlingsmulighetene veterinærene kan tilby via klinikkene sine.

Produktliste
Svin

Svin

Elanco har en holistisk tilnærming til håndtering av sykdommer og helse i besetninger. Vi tilbyr løsninger som kan forebygge eller behandle sykdommer som påvirker grisenes helse og velferd. Dette bidrar til en økonomisk og bæredyktig matvareproduksjon.

Produktliste
Fjørfe

Fjørfe

Elanco har i mer enn 50 år levert innovative løsninger til den globale fjørfeindustrien, og vi er blitt eksperter innen tarmhelse. Med innovasjon, teknisk støtte og analyser fra ekspertene våre støtter Elanco de nordiske fjørfeprodusentene, slik at det gjennom god tarmhelse kan produseres ensartede flokker.

Produktliste
Fisk

Fisk

Elancos Aqua team har som formål å hjelpe fiskeprodusenter globalt med å forbedre helsen og kvaliteten i fiskebrukene. Vi arbeider med å sikre at alle fisk, uansett hvor de er oppdrettet, møter færrest mulige barrierer for en sunn vekst.

Les mer her