LEGEMIDLER TIL HUND OG KATT
LEGEMIDLER TIL HUND
LÆGEMIDLER TIL KATT

Credelio

Lotilaner
Til behandling av loppe- og flåttinfestasjoner hos hund og katt.

Ytterligere produktinformasjon

Credelio tyggetablett