Food and companionship enriching life.

 

Elanco tilbyr helsefremmende løsninger til personer som arbeider med dyrevelferd og produktivitet.

Finn ut mer om Elanco globalt

Hvis vi skal leve et bedre liv, spiller friske dyr en avgjørende rolle for oss alle. Kjæledyr utgjør en stadig viktigere del av familiene våre, og dermed også behovet for å hjelpe dem til å leve lengre, være friskere og ha bedre livskvalitet. Det globale befolkningstallet stiger, og det samme gjør kravene til matvaresikkerhet og dyrevelferd under optimerte produksjonsformer, slik at alle kan sikres tilstrekkelige mengder matvarer. Siden oppstarten i 1954 har Elanco jobbet med å utvikle produkter og tekniske tjenester som kan forbedre dyrehelse. Derfor ønsker vi å styrke veterinærer, matvareprodusenter og andre som jobber med dyrevelferd ved å imøtekomme de nye globale utfordringene.

Hva vi gjør

Vi bestreber oss på å utvikle innovative løsninger, der visjonen er å forbedre livet for dyr og mennesker via sunne matvarer og samvær med dyr. Dette oppnår vi ved hjelp av:

Høy vitenskapelig disiplin

Når vi utvikler nye teknologier for å imøtekomme uoppfylte behov hos kundene våre, baserer vi oss på vår langvarige vitenskapelige ekspertise, strenge tester og kvalitetsnormer.

Kundenes behov for helhetlige løsninger

Vi søker innsikt gjennom et tett samarbeid med kundene våre, og forener dette med kvalitetsprodukter, analyser og konsulenttjenester, for slik å kunne levere de helhetlige løsningene kundene trenger.

Partnerskap med kunder

Vi vet at de problemstillingene kundene våre kan stå overfor krever gjennomtenkte løsninger. Derfor er kulturen hos oss basert på en forpliktelse til å hjelpe og danne troverdige partnerskap med kundene våre, for på den måten å kunne bidra til gode forretninger.Bæredyktig matvareproduksjon

Bæredyktig matvareproduksjon

Bæredyktig matvareproduksjon i Europa: Et spørsmål om matvaresikkerhet, klima og innovasjon.

Les mer

ENOUGH

ENOUGH

Om ca. 30 år vil det være 3 milliarder flere mennesker på jorden, noe som vil representere en stor utfordring: Hvordan kan vi produsere flere matvarer uten å bruke flere ressurser?

Les mer