LEGEMIDLER TIL HUND OG KATT
LEGEMIDLER TIL HUND
LÆGEMIDLER TIL KATT

Fortekor PLUS

Pimobendan, benazeprilhydroklorid
Behandling av kongestiv hjertesvikt forårsaket av atrioventrikulær hjerteklaffinsuffisiens eller dilatert kardiomyopati hos hund. Fortekor plus har en fast dosekombinasjon og skal kun brukes hos pasienter hvor kliniske symptomer er tilfredsstillende kontrollert ved administrering av de samme dosene med de individuelle substansene (pimobendan og benazeprilhydroklorid) gitt samtidig.

Ytterligere produktinformasjon

Fortekor PLUS tablett