Fisk

Havbruksnæringen i Norge er i stadig utvikling og noe av det mest krevende er å møte nye biologiske utfordringer. Elanco bidrar til å håndtere disse gjennom innovasjon og utvikling av forebyggende løsninger som ivaretar fiskehelse, velferd, mattrygghet og miljø.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikk her


Informasjonen om reseptbelagte legemidler og vaksiner er kun for godkjent helsepersonell, dvs. veterinærer, fiskehelsebiologer samt studenter i disse fagene.