LEGEMIDLER TIL HUND OG KATT
LEGEMIDLER TIL HUND
LÆGEMIDLER TIL KATT

Prac-tic

Pyriprol
Behandling og forebygging av loppeinfestasjoner (Ctenocephalides canis og C. felis) hos hund. Effekten mot nye loppeangrep varer i minimum 4 uker.
Behandling og forebygging av flåttinfestasjoner (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Dermacentor reticulatus, Dermacentor variabilis, Amblyomma americanum) hos hund.
Effekten mot flått varer i 4 uker.

Ytterligere produktinformasjon

Prac-tic påflekkingsvæske