LEGEMIDLER TIL HUND OG KATT
LEGEMIDLER TIL HUND
LÆGEMIDLER TIL KATT

Itrafungol vet.

Itrakonazol
Behandling av dermatofytose forårsaket av Microsporum canis.

Ytterligere produktinformasjon

Itrafungol vet oral oppløsning